บริษัท สหพัฒน์ พลาสติก จำกัด

บริษัท สหพัฒน์ พลาสติก จำกัด
SAHAPHAT PLASTIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมบัติ เชิงวิวัฒน์กิจ, นางสาวไพลิน บุญมี, นายโชคชัย รังสิวรากร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 มิถุนายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับซื้อของเก่า,เศษเหล็ก,พลาสติกจากโรงงานอุตสาหกรรมนำมารีไซเคิลเพื่อจำหน่ายและส่งออกรับประมูลของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 28 หมู่ 1 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สหพัฒน์ พลาสติก จำกัด