บริษัท อัพเกรด โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท อัพเกรด โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
UPGRADE PRODUCT & SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิตติ พัฒนะเอนก, นายวิศิษฐ์ พัฒนะเอนก, นายวิทิต พัฒนะเอนก
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 ตุลาคม 2529
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างฉีดพลาสติกของใช้ที่ทำด้วยพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 571/30 ซ.ประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อัพเกรด โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด