บริษัท อาร์โร เพนท์ จำกัด

บริษัท อาร์โร เพนท์ จำกัด
ARROW PAINT CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิวัชร แก้วมงคล, นางจันทนา แวววุฒินันท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 สิงหาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : รับพ่นสีโลหะ,อโลหะ (พลาสติก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 40 หมู่ 5 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาร์โร เพนท์ จำกัด