บริษัท อินเตอร์พลาสโมลเดอร์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์พลาสโมลเดอร์ จำกัด
INTERPLAST MOULDER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิรัช ชื่นมีเชาว์, นายอุดม ชื่นมีเชาว์, นายปัญญา ชื่นมีเชาว์, นายปริญญา ชื่นมีเชาว์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กรกฎาคม 2530
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตสินค้าทำจากพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 43/1 หมู่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง บางครุ เขต พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเตอร์พลาสโมลเดอร์ จำกัด