บริษัท อุตสาหกรรม ตรงเจริญ พลาสติกไพพ์ จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรม ตรงเจริญ พลาสติกไพพ์ จำกัด
TRONGCHAROEN PLASTICPIPE INDUSTRY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายตรง เอี่ยมสถาพร, นายวิรัช เอี่ยมสถาพร, นายวิชัย เอี่ยมสถาพร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2535
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อน้ำด้วยพลาสติก ฯ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 120 หมู่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 41 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2462-6965
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อุตสาหกรรม ตรงเจริญ พลาสติกไพพ์ จำกัด