บริษัท เค เอ็น เค อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

0
14

บริษัท เค เอ็น เค อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
K N K IMPORT EXPORT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิจติ อุดมพรมงคล, นางศรีสุนาถ อุดมพรมงคล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 ตุลาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องมือเครื่องใช้ของช่างก่อสร้างที่ทำด้วยพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 58/671 หมู่ 10 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เค เอ็น เค อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด