บริษัท เจ็ท ไทย พลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด

บริษัท เจ็ท ไทย พลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
JET THAI PLASTIC INDUSTRIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเซียว เหวิน ต๋า, นายเฉิน ซื่อ เจิ้ง, นางเฉิน สุ้ย เจียน, นายจง เย่ฮ์ เซิง, นางเฉิน จุ้ย หวาน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 ตุลาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 34000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์อีเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 702 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2324-0845
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจ็ท ไทย พลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด