บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด
J.H. INDUSTRIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิบูลย์ เกียรติอำนวย, นางวิภาภรณ์ เกียรติอำนวย, นายวีระ สุวรรณแก้ว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 มกราคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าผลิตจากกระสอบพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 140 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 0-4429-4591
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด