บริษัท เทพวิจิตร อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท เทพวิจิตร อุตสาหกรรม จำกัด
TEPVIJIT INDUSTRIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจิตร เต็มเจริญสุข, นายสมศักดิ์ ตรีเทพวิจิตร, นางระวิวรรณ ตรีเทพวิจิตร, นางสาวณัฐเนตร ตรีเทพวิจิตร, นางสาวณัฐกานต์ ตรีเทพวิจิตร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตของใช้ทำด้วยพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 406,406/1 หมู่ 7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เทพวิจิตร อุตสาหกรรม จำกัด