บริษัท เบสท์แพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เบสท์แพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
BEST PACKS INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยศธร ปิยะนาวิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 สิงหาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 11/1 หมู่ 6 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ : 0-3537-8007
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เบสท์แพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด