บริษัท เพ็ญรุ่งบาธฟิตติ้งส์ จำกัด

0
25

บริษัท เพ็ญรุ่งบาธฟิตติ้งส์ จำกัด
PENRUNG BATH FITTINGS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมศักดิ์ เพ็ญรุ่งเรืองกุล, นายสมชาย เพ็ญรุ่งเรืองกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 ธันวาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายส่งสุขภัณฑ์พลาสติกทำด้วยพลาสติกทุกชนิดและไฟเบอร์กลาส
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23/226-228 หมู่ 8 ซ.พงษ์ศิริชัย 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เพ็ญรุ่งบาธฟิตติ้งส์ จำกัด