บริษัท เวอร์โก ไทยแลนด์ จำกัด

0
84

บริษัท เวอร์โก ไทยแลนด์ จำกัด
VIRGO (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพงศ์กานต์ นนพละ, นายไพฑูรย์ สุนทโรวาศ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับจ้าง เช่า นำเข้า ส่งออก ทำหรือผลิตแยาง ตลับหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบหรือบรรจุสินค้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 91/279 หมู่ 2 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เวอร์โก ไทยแลนด์ จำกัด