บริษัท เวิลด์ไวด์ พลาสติค กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เวิลด์ไวด์ พลาสติค กรุ๊ป จำกัด
WORLDWIDE PLASTIC GROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนิดา ตรีสุชน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 มีนาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างฉีดพลาสติก รับจ้างประกอบงานพลาสติกรับจ้างสกรีนงานพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 129/28 ถ.พหลโยธิน ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : (035)721456
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เวิลด์ไวด์ พลาสติค กรุ๊ป จำกัด