บริษัท เอพีที แอ๊ดวานซ์ โพลีเมอร์เทค จำกัด

บริษัท เอพีที แอ๊ดวานซ์ โพลีเมอร์เทค จำกัด
APT ADVANCE POLYMER TECH CORP. LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฤทธิ์ โอฬาริกศิริ, นายเดวิด ฟิลิป ริคคาร์ด, นายไว วัน ลี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต และจำหน่ายสินค้าพลาสติกสำเร็จรูปทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 61/37 ซ.อารี ถ.สุขุมวิท 26 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2258-9845-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอพีที แอ๊ดวานซ์ โพลีเมอร์เทค จำกัด