บริษัท เอฟอาร์พี จำกัด

บริษัท เอฟอาร์พี จำกัด
FRP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร, นายศิริชัย พฤฒินารากร, นางสาววนิดา พฤฒินารากร, นายมโน สีตะสิทธิ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ธันวาคม 2533
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้ากล่องใส่ซีดีทำด้วยพลาสติกประกอบกิจการค้าสินค้าเร็จรูปทำด้วยโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 947 อาคาร ทศพลแลนด์ 3 ชั้น 9 บี ถ.บางนา-ตราด กม.3 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอฟอาร์พี จำกัด