บริษัท เอส.อาร์.ทอย ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท เอส.อาร์.ทอย ไทยแลนด์ จำกัด
S.R. TOY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรินทร์ นาคศุภมิตร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 สิงหาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 11000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ของเล่น ของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยพลาสติกทุกชนิด รับจ้างทำแบบพิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 44/14 หมู่ 11 ซ.บางบอน 4 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2892-3510-19
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส.อาร์.ทอย ไทยแลนด์ จำกัด