บริษัท เอส. อาร์. ที พลาสติก จำกัด

0
20

บริษัท เอส. อาร์. ที พลาสติก จำกัด
S.R.T PLASTIC LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนั่งใหม่ แซ่เอี๊ยม, นายฮ่งเซี้ยง แซ่เอี๊ยม, นายประเสริฐ ฉ่ำธีระธรรม, นายประวิทย์ ฉ่ำธีระธรรม,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2533
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องใช้พลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 130 หมู่ . ถ.ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส. อาร์. ที พลาสติก จำกัด