บริษัท เอเชียเวิลด์เทค อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท เอเชียเวิลด์เทค อินดัสตรี้ จำกัด
ASIA WORLD TECH INDUSTRIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญกอง ตรีเทพวิจิตร, นางสุวรรณี ตรีเทพวิจิตร, นางสาวกรรณิการ์ ตรีเทพวิจิตร, นายมงคล ตรีเทพวิจิตร, นายไพศาล ตรีเทพวิจิตร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 200000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 39/2 หมู่ 2 ถ.พัฒนาการ แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเชียเวิลด์เทค อินดัสตรี้ จำกัด