บริษัท เอเซีย ฟลูออโรโพลิเมอร์ จำกัด

บริษัท เอเซีย ฟลูออโรโพลิเมอร์ จำกัด
ASIA FLUOROPOLYMER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจักร สื่อมโนธรรม, นายคมสัน สื่อมโนธรรม, นางอรุณี สื่อมโนธรรม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 22500000
ประเภทธุรกิจ : แปรรูปพลาสติกต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 416/8 ซ.ทองหล่อ 14 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเซีย ฟลูออโรโพลิเมอร์ จำกัด