บริษัท เอ็มบีพี เลเธอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด

บริษัท เอ็มบีพี เลเธอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
MBP LEATHER INDUSTRIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางมาลี สัตติยา, นายธวัฒน์ แซ่จิว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 เมษายน 2530
ทุนจดทะเบียน : 42000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องมือ เครื่องเขียน ครุภัณฑ์ ภาชนะ เครื่องประดับของเล่นที่ทำด้วยหนังสัตว์หนังเทียม พลาสติก พีวีซี ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 174 หมู่ 1 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็มบีพี เลเธอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด