บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
A.P.W. INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 17000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายพลาสติกสับ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 141/63 ซ.พระราม 6 ซอย 30 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด