บริษัท เอ อาร์ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอ อาร์ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
A R S T ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอารีย์ ตันติงามเกษม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไป รับจ้างทำชิ้นส่วนงานไม้ งานโลหะ งานพลาสติก และงานเฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1897 หมู่ 3 ซ.แบริ่ง 15 ถ.สุขุมวิท แขวง สำโรงเหนือ เขต เมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2394-4208
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ อาร์ เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด