บริษัท เฮ้าส์คอมโพเน้นท์ จำกัด

บริษัท เฮ้าส์คอมโพเน้นท์ จำกัด
HOUSE COMPONENT LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเทพ วงษ์วานิช, นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์, นายศุภชัย วัฒนางกูร, นายธาดา เตียประเสริฐ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กันยายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ประเภทธุรกิจ : ประตูและหน้าต่างพีวีซี ฝาบ้าน ผนัง ฝ้าพีวีซี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-4488
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เฮ้าส์คอมโพเน้นท์ จำกัด