บริษัท แมคโคร คัตติ้งบอร์ด จำกัด

บริษัท แมคโคร คัตติ้งบอร์ด จำกัด
MAKRO CUTTING BOARD CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิสิฐ พิเชียรเศวตธารา, นางวรารักษ์ พิเชียรเศวตธารา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กันยายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 35000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 673 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2559-0292
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แมคโคร คัตติ้งบอร์ด จำกัด