บริษัท แอ็ดวานซ์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด

บริษัท แอ็ดวานซ์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด
ADVANCED PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวัชพร นวะมะรัตน์, นายยงค์ศักดิ์ นพมณีไพศาล, นายมนตรี ชูมณี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำแบบพิมพ์,รับจ้างฉีกชิ้นงานพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 20/25-28 หมู่ 2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2311-5314
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอ็ดวานซ์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด