บริษัท โคซาน อินดัสทรี่ จำกัด

บริษัท โคซาน อินดัสทรี่ จำกัด
KOHSAN INDUSTRY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเคียง ซิก โจ, นายคิม แด อับ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 48000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาติกผลิตและจำหน่ายยางสังเคราะห์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 152 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3828-6904
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โคซาน อินดัสทรี่ จำกัด