บริษัท โทโย ชิคิไซ ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท โทโย ชิคิไซ ไทยแลนด์ จำกัด
TOYO SHIKISAI (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโนริมิ นาคามูระ, นายจิทสึจิ นาคามูระ, นางอาซาโกะ นาคามูระ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พลาสติกต่าง ๆ สำหรับผลิตไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 160/650-1 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ ชั้น 27 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โทโย ชิคิไซ ไทยแลนด์ จำกัด