บริษัท โปลิโฟมไฮเท็คส์ จำกัด

บริษัท โปลิโฟมไฮเท็คส์ จำกัด
POLYFOAM HIGH-TECH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ, นางวรพรรณ หิรัญประดิษฐ, หม่อนหลวงเจนจิตต์ ชุมสาย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2532
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตโฟมบรรจุผลิตภัณฑ์ผลิตโฟมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 60/94 หมู่ 19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2529-2872-4
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปลิโฟมไฮเท็คส์ จำกัด