บริษัท โพลาร์พลาสติก อินดัสทรี่ส์ จำกัด

บริษัท โพลาร์พลาสติก อินดัสทรี่ส์ จำกัด
POLAR PLASTIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิชัย ตั้งศักดิ์สถิตย์, นางสุนีย์ ตั้งศักดิ์สถิตย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 ธันวาคม 2519
ทุนจดทะเบียน : 120000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 559 หมู่ 2 ถ.สามแยกวัดบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 0-2708-5561
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โพลาร์พลาสติก อินดัสทรี่ส์ จำกัด