บริษัท โรงงานกระสอบปทุมธานี จำกัด

บริษัท โรงงานกระสอบปทุมธานี จำกัด
PATHUM THANI JUTEMILL COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญส่ง วรรณกลาง, นายจุลประชา สุนทรศารทูล, นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์, นายสุมิตร มัสอูดี, นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 ตุลาคม 2529
ทุนจดทะเบียน : 33000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตกระสอบพลาสติกขายภายในประเทศ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 123 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-9668-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โรงงานกระสอบปทุมธานี จำกัด