บริษัท โสธรกิจพลาสติก จำกัด

บริษัท โสธรกิจพลาสติก จำกัด
SOTHORN KIJ PLASTIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุทธิชัย เลิศอมรสกุลชัย, นายสุชาติ เพี้ยงบางยาง, นายสิริชัย เลิศอมรสกุลชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2534
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : หลอมเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติก รับจ้างหลอมเม็ดพลาสติรับจ้างหลอมเม็ตพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 15/188 หมู่ 7 ถ.บางขุนเทียน แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2415-1831
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โสธรกิจพลาสติก จำกัด