บริษัท โอเชี่ยนพลาสติกอินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท โอเชี่ยนพลาสติกอินเตอร์เทรด จำกัด
OCEAN PLASTIC INTERTRADE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคมสัน เปี่ยมชล, นายนฤพนธ์ เปี่ยมชล, นายสมชาย เปี่ยมชล, นางสาวปิยะวดี เปี่ยมชล, นายเอกพล เปี่ยมชล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 มกราคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 11000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายถังพลาสติกและนำเข้าเม็ดพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 72/5 หมู่ 10 ซ.วัดท่าพูด ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โอเชี่ยนพลาสติกอินเตอร์เทรด จำกัด