บริษัท ไทยพลาสติกแฮนดิคราฟท์ จำกัด

บริษัท ไทยพลาสติกแฮนดิคราฟท์ จำกัด
THAI PLASTIC HANDICRAFT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมานัส พรมฮวด
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 ตุลาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเข่งผลิตภัณฑ์พลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 221/1 หมู่ 14 แขวง หนองอ้อ เขต บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 0-3229-9198
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยพลาสติกแฮนดิคราฟท์ จำกัด