บริษัท ไทยพลาสเท็ปส์ จำกัด

บริษัท ไทยพลาสเท็ปส์ จำกัด
THAI PLASTEPS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโรม ทองทับ, นายยงยุทธ แซ่ลิ่ม, นายปรีชา อ่อนบุญเอื้อ, นายณรงค์ศักดิ์ มหาอุดมทรัพย์, นางสาวณัฏฐินี หิรัญประดิษฐ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มกราคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมา ขายไป สินค้าเกี่ยวกับประเภทบรรจุภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1072-74 ถ.เจริญกรุง แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2451-9349-54
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยพลาสเท็ปส์ จำกัด