บริษัท ไทยอินเตอร์ โพลีเทรด จำกัด

บริษัท ไทยอินเตอร์ โพลีเทรด จำกัด
THAI INTER POLYTRADE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวรภัทร์ สุทธิไชยศรกุล, นายวิกร สุทธิไชยศรกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 มีนาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : เย็บถุงกระสอบพลาสติกเพื่อจำหน่ายผลิตถุงกระสอบพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23/214 หมู่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยอินเตอร์ โพลีเทรด จำกัด