บริษัท ไทยไอชิ จำกัด

บริษัท ไทยไอชิ จำกัด
THAI AICHI CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนริศ โกมลโรจนาภรณ์, นายไพศาล โกมลโรจนาภรณ์, นางสาวศิริมนต์ โกมลโรจนาภรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 ธันวาคม 2525
ทุนจดทะเบียน : 40000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตมาตรวัดน้ำ ข้อต่อทองเหลือง วาล์วน้ำ ตัวเสื้อแล
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 185/3 ถ.ราชดำริห์ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2651-9111
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยไอชิ จำกัด