บริษัท ไทย สแกนทูบ จำกัด

0
30

บริษัท ไทย สแกนทูบ จำกัด
THAI SCAN TUBE COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฮอสท์ เฮอร์เบริ์ด ซูลท์, นายสุวิทย์ สุวรรณ, นางสาววาสนา แดงแย้ม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 เมษายน 2532
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจอุปกรณ์ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 143 หมู่ 1 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทย สแกนทูบ จำกัด