บริษัท ไฮเปอร์เทคพลาสติกอินดัสทรี จำกัด

บริษัท ไฮเปอร์เทคพลาสติกอินดัสทรี จำกัด
HYPERTEK PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเซียว เหวิน ต๋า, นางเฉิน สุ้ย เจียน, นายจง เย่ฮ์ เซิง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องคำนวน เครื่องคอมพิวเตอร์ผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องโทรสาร เครื่องโทรศัพท์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 138 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โทรศัพท์ : 0-3256-1380
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไฮเปอร์เทคพลาสติกอินดัสทรี จำกัด