ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสมทรัพย์เจริญโมลด์ และ พลาสติก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสมทรัพย์เจริญโมลด์ และ พลาสติก
BOONSOMSUP CHAROEN MOLD & PLASTIC LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสม ศรีชมภู, นางถนอมศรี ศรีชมภู
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 400000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำแม่พิมพ์พลาสติกรับจ้างฉีดพลาสติกทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10/109 หมู่ 3 ซ.จันทร์พริ้ง ถ.พระราม 2 แขวง บางมด เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสมทรัพย์เจริญโมลด์ และ พลาสติก