ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานิตย์ พลาสติก

0
38

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานิตย์ พลาสติกMANIT PLASTIC LTD.,PART.บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมานิตย์ อยู่อ่ำ, นายมาโนชย์ อยู่อ่ำ, นายบรรยงค์ วงศ์โสภา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 สิงหาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 270000
ประเภทธุรกิจ : รับฉีดขึ้นรูปพลาสติค
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 34/15 ซ.กระจ่างจิตร ถ.หทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานิตย์ พลาสติก