ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์-โปรดัคท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์-โปรดัคท์
S-PRODUCTS LIMITED PARINESHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวัฒนา ชูพงษ์, นางสาวจีรพันธุ์ วงษ์เล็ก
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตชิ้นงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 98/147 หมู่ 1 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 0-1357-9767
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์-โปรดัคท์