ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีเอ็นจี ทัช

0
61

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีเอ็นจี ทัช
ENG TOUCH LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสง่า เกี๋ยงคำ, นายอนุชา คงเจริญพร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ไส โลหะและงานพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 64/6 หมู่ 2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 0-2892-4980
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีเอ็นจี ทัช