ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค วี ซัพพลาย 1994

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค วี ซัพพลาย 1994
KV SUPPLY (1994) LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวกิตติมา ธนกิจกร, นายวิโรจน์ ธนกิจกร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 มิถุนายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 5500000
ประเภทธุรกิจ : ขายสินค้าทุกชนิดผลิต จำหน่ายเม็ดพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 109/20 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3886-1707
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค วี ซัพพลาย 1994