ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.โปรดักส์ อินดัสเทรียล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.โปรดักส์ อินดัสเทรียล
S.A. PRODUCTS INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กรกฎาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 400000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรับปั๊มชิ้นงานเหล็ก,พลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 8 หมู่ 2 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.โปรดักส์ อินดัสเทรียล