บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
GREEN LIGHT INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวลีรัตน์ หมั่นผจง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231744
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร จำหน่ายผลิตภัณฑ์จราจร ค้าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 63/2066 หมู่ 7 แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2917-3324
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด