บริษัท กอร์ซิมบี้ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท กอร์ซิมบี้ เทคโนโลยี จำกัด
GORSIMBY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสิริพงษ์ วิรุณศรี, นายวิรุณ วิรุณศรี, นายสุรัตน์ วิรุณศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235744
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจประเภทด้านผลิตและจำหน่ายออกแบบและพัฒนาจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตติดตั้งและบำรุงรักษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 169/4 หมู่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2379-5380
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กอร์ซิมบี้ เทคโนโลยี จำกัด