บริษัท ทีเอ็มแอสโซซิเอท จำกัด

บริษัท ทีเอ็มแอสโซซิเอท จำกัด
T&M ASSOCIATES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอารมย์ เชาวลิต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235471
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต จำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายปลีกเครื่องรับส่งโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว ตลอดจนเครื่องอะไหล่ ชิ้นส่วนที่ใช้กับสินค้าดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 719 อาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2691-0140
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทีเอ็มแอสโซซิเอท จำกัด