บริษัท ธนพัฒน์รุ่งโรจน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ธนพัฒน์รุ่งโรจน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
CHOTITHANAPAT ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธนพัฒน์ ทรงชน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235811
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับประกอบและแปรรูปชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิคส์ รับเหมาก่อสร้าง และจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/4 หมู่ 1 ถ.จักรพรรดิ์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3524-2739
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ธนพัฒน์รุ่งโรจน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด