บริษัท ธนาวรรณ คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท ธนาวรรณ คอมพิวเตอร์ จำกัด
THANAWAN COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกฤษณ์ศักดิ์ สุวรรณไตรย์, นางธนารัตน์ สุวรรณไตรย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234746
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม โทรคมนาคม รับเหมาก่อสร้าง ส่งออก จำหน่าย ซ่อมคอมพิวเตอร์ ผลิตหรือประกอบผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดินสายเคเบิล
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23/62 ซ.พหลโยธิน 48 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 5218138
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ธนาวรรณ คอมพิวเตอร์ จำกัด