บริษัท มรรคผล จำกัด

บริษัท มรรคผล จำกัด
MUCKPOL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชวยง พิกุลสวัสดิ์, นางวันเพ็ญ พิกุลสวัสดิ์, นายชวนันท์ พิกุลสวัสดิ์, นางกษมพร พิกุลสวัสดิ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233555
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายและบริการติดตั้งอุปกรณ์อิเ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/136 หมู่ 2 ถ.345 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2691-7083
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มรรคผล จำกัด